Tờ khai y tế

Hướng dẫn sử dụng

Tờ khai y tế bắt buộc

Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của bạn sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Địa chỉ liên hệ

Trong vòng 14 ngày Ông/Bà có:

Không
Không
Không
Không biết
Không
Không

Nhập mã bảo vệ:

Dữ liệu bạn cung cấp hoàn toàn bảo mật và chỉ phục vụ cho việc phòng chống dịch tại Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108. Khi bạn nhấn nút "Gửi tờ khai" là bạn đã hiểu và đồng ý.